Hur är det att jobba som projektledare?

Går du i tankarna om vad du vill göra efter gymnasiet? Du kanske redan har sökt in till något universitet? Som tur är, så finns det många universitet och högskolor att välja mellan.

Du kanske undrar vad skillnaden är mellan universitet och högskolor?

Egentligen är det endast antalet professorer som brukar avgöra om det är ett universitet och en högskola. Det är en internationell standard, som åtminstone gäller i hela Sverige, när ett institut får kallas universitet.

En annan skillnad är också när en högskola får möjligheten att examinera studenterna, man får ett så kallat examenstillstånd från Universitetskanslersämtbetet. Så det är i princip det ämbetet som avgör om en högskola får gå från att endast vara en högskola till att bli ett universitet.

Idag finns det 50 universitet och högskolor i Sverige, och de flesta är statliga. Men de är ändå självständiga på så sätt att de själva kan bestämma över sin egen verksamhet. Oavsett om du vill studera på ett universitet eller högskola, så är det mest det ämne som du väljer att studera som avgör inom vilken bransch.

Intresserad av att arbeta som projektledare?

I princip arbetar en projektledare som en ledare för ett projekt, och ser till så att alla delar i projektet förverkligas. Det går att jobba som projektledare inom vitt skilda områden. Antingen utbildar man sig projektledare eller så arbetar du kanske redan inom en bransch och få tjänsten som projektledare på grund av din erfarenhet och att du hr visat för din arbetsgivare att du är kunnig inom det område som du ska leda projektet. Det kan vara allt från att arbeta inom IT, ekonomi, kommunikation, administration och inom byggbranschen.

Hur blir man en projektledare inom bygg?

Man kan antingen gå en yrkeshögskola eller ett tekniskt universitet. De som är svårast att komma in på är Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Chalmers i Göteborg och universitetet i Lund, så om du inte har toppbetyg bör du söka in till något universitet i Sundsvall, Luleå, Malmö eller någon annan ort. Luleå tekniska högskola erbjuder en bra utbildning.